پل خواجو اصفهان
باغ ارم شیراز
عمارت شهرداری تبریز

همدان

کتیبه گنج نامه یادگاری از دوران هخامنشی

گنج نامه همدان

كتیبه‌های گنج‌نامه یادگاری از دوران داریوش هخامنشی و همچنین خشایارشا است و بر دل یكی از صخره‌های كوه الوند در فاصله ۵ كیلومتری غرب همدان و در انتهای دره عباس‌آباد حكاكی شده است. كتیبه‌ها هر كدام در سه ستون ۲۰ سطری به زبان‌های پارسی قدیم، بابلی و عیلامی قدیم نوشته …

ادامه نوشته »